Solárium

Zvodné opálenie môžete získať u nás vo vertikálnom soláriu LUMINA počas celého roka. Služby poskytujeme ubytovaným, ale tiež externým hosťom.

Prevádzková doma solária je každý deň od 6:00 - 23:00